Płaca minimalna

Już wkrótce, bo 1 lipca czeka nas drugie w tym roku podniesienie płacy minimalnej w Polsce. Od stycznia obowiązująca kwota to 4242 zł brutto na umowę o pracę, podczas gdy stawka godzinowa za całość umów cywilnoprawnych to 27,70 zł. Od lipca stawka godzinowa zostanie podniesiona do 28,10 zł, a minimalne...

Ekonomia behawioralna

Choć związki ekonomii z psychologią naukowcy dopatrzyli się już w starożytnej Grecji, tak naprawdę w nowożytności obie dyscypliny połączyła epoka klasyczna, dowodząc, że decyzje podejmowane są na podstawie emocji. Późniejsze próby matematyzowania ekonomii trwały na tyle długo, że dopiero w latach 60. XX wieku powrócono do myślenia o ekonomii w...

KSeF – nowy termin

KSeF to Krajowy System e-Faktur, którego termin wprowadzenia w czasie ulega ciągłym przesunięciom. Pisaliśmy już o tym niejednokrotnie. Przypominając, jest to ogólnokrajowy system informatyczny, dzięki któremu można przesyłać i otrzymywać faktury wystawione w sposób ustrukturyzowany.  Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest centralizacja rejestracji faktur w obrocie gospodarczym. Zgodnie z nowymi doniesieniami,...

Rezydencja podatkowa

Polska rezydencja podatkowa zakład obowiązek rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. O rezydencji podatkowej decydują dwa warunki. Pierwszym z nich jest czas spędzony na terenie Polski. W przypadku gdy przybywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tu centrum interesów osobistych czy gospodarczych to jesteśmy rezydentami...

Co to jest MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych?

MDR (Mandatory Disclosure Rules) to kwalifikacja schematów podatkowych obowiązująca od początku 2019 roku. Odpowiedzialność karna oraz kary finansowe ciążą na podmiotach, które nie dopełnią obowiązków związanych z MDR a prowadzą działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym. MDR to nic innego jak zbiór przepisów prawnych związanych z obowiązkiem przekazywania informacji na temat...

JPK CIT

JPK, czyli jednolity plik kontrolny pomaga w przekazywaniu danych do urzędu podatkowego w sposób w pełni zdygitalizowany. Wszystko to ma na celu przeprowadzenie jak najefektywniej czynności sprawdzających i kontrolnych w ramach rozliczeń VAT. JPK został wprowadzony w ramach dyrektyw UE, nie jest wynalazkiem stricte polskim. Służy on przede wszystkim uszczelnianiu...

Cash pooling

Z pojęciem cash poolingu (cashflow) możemy spotkać się w firmach działających w ramach grup kapitałowych oraz takich, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną. Cash poolingu jest alternatywą dla kredytu, szczególnie tego, który miałby być zaciągnięty „na zewnątrz”. W przypadku tego rozwiązania pomoc nadciąga w ramach istniejących w przedsiębiorstwie struktur i polega...

Kasowy PIT

Kasowy PIT to propozycja nowego rządu, który wpłynie na sposób dotychczasowych rozliczeń. Obecnie, zgodnie z panującymi przepisami (metoda memoriałowa), za przychody uważa się kwoty należne, nawet jeśli faktycznie nie mamy ich - jako przedsiębiorcy - na koncie bankowym. W momencie wystawienia faktury dochodzi bowiem do konieczności opodatkowania dostawy towaru lub...

Płatności gotówkowe

Pranie pieniędzy oraz finasowanie terroryzmu to główne oficjalne powody, dla których Rada UE i Parlament Europejski przyjęły wstępne porozumienie dotyczące maksymalnych limitów płatności gotówkowych. Przyjęcie tego limitu zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie do wprowadzenia dyrektywy w życie. Limit może zostać przez poszczególne kraje obniżony, nie będzie wolno go jednak przekroczyć. Obecny...

KSeF cd.

Niedosyt czują podmioty, które we wdrożenie KSeF włożyły już sporo pracy. Po tym jak Minister Finansów ogłosił odroczenie wejścia w życie obowiązkowego KSeF niewiele więcej wiadomo. W ciągu minionych miesięcy ogłoszono jedynie, że odbędzie się audyt biznesowo-technologiczny, który pozwala przypuszczać, że zrezygnowano z wprowadzenia tego rozwiązania wskutek problemów z przepustowością...