Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła to kolejny niezbyt transparentny przepis funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Niestety zmiany, które wprowadzono w ciągu tych dwóch lat nie wpłynęły korzystnie na poprawę sytuacji osób korzystających z nich na co dzień. Zagadnienie to dotyczy głównie firm wykonujących płatności zagraniczne. Withholding tax (WHT), zwany w Polsce...

Co to jest MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych?

MDR (Mandatory Disclosure Rules) to kwalifikacja schematów podatkowych obowiązująca od początku 2019 roku. Odpowiedzialność karna oraz kary finansowe ciążą na podmiotach, które nie dopełnią obowiązków związanych z MDR a prowadzą działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym. MDR to nic innego jak zbiór przepisów prawnych związanych z obowiązkiem przekazywania informacji na temat...

JPK CIT

JPK, czyli jednolity plik kontrolny pomaga w przekazywaniu danych do urzędu podatkowego w sposób w pełni zdygitalizowany. Wszystko to ma na celu przeprowadzenie jak najefektywniej czynności sprawdzających i kontrolnych w ramach rozliczeń VAT. JPK został wprowadzony w ramach dyrektyw UE, nie jest wynalazkiem stricte polskim. Służy on przede wszystkim uszczelnianiu...

Cash pooling

Z pojęciem cash poolingu (cashflow) możemy spotkać się w firmach działających w ramach grup kapitałowych oraz takich, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną. Cash poolingu jest alternatywą dla kredytu, szczególnie tego, który miałby być zaciągnięty „na zewnątrz”. W przypadku tego rozwiązania pomoc nadciąga w ramach istniejących w przedsiębiorstwie struktur i polega...