JPK CIT

JPK, czyli jednolity plik kontrolny pomaga w przekazywaniu danych do urzędu podatkowego w sposób w pełni zdygitalizowany. Wszystko to ma na celu przeprowadzenie jak najefektywniej czynności sprawdzających i kontrolnych w ramach rozliczeń VAT.

JPK został wprowadzony w ramach dyrektyw UE, nie jest wynalazkiem stricte polskim. Służy on przede wszystkim uszczelnianiu systemu podatkowego związanego z podatkiem obrotowym VAT. Jest szczególnie przydatny w trakcie tzw. kontroli krzyżowych, podczas których monitorowani są zarówno przedsiębiorcy, jak i jego kontrahenci. JPK KR (Księgi Rachunkowe) został wprowadzone w 2018 r.

JPK CIT z kolei to format elektroniczny służący do bezpośredniego przesyłania ksiąg rachunkowych do urzędów skarbowych. Oparty jest na wspomnianej powyżej strukturze JPK KR. Ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu składania zeznań CIT, zmniejszenie ryzyka błędów w rozliczeniach oraz lepszą komunikację z organami skarbowymi. JPK CIT wejdzie w życie za 2025 rok (wysyłka do końca marca w 2026 roku). W konsekwencji organy podatkowe uzyskają regularny wgląd w rozliczenia podatników. Na podatnikach wymóg składania JKP CIT nakłada szereg przygotowań w zakresie IT, związanych z przebudową księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Jeśli przedsiębiorca korzysta z usług firmy zewnętrznej  prowadzącej takie księgi, to ona powinna dostosować się do planowanych już wkrótce zmian.