Cash pooling

Z pojęciem cash poolingu (cashflow) możemy spotkać się w firmach działających w ramach grup kapitałowych oraz takich, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną. Cash poolingu jest alternatywą dla kredytu, szczególnie tego, który miałby być zaciągnięty „na zewnątrz”. W przypadku tego rozwiązania pomoc nadciąga w ramach istniejących w przedsiębiorstwie struktur i polega na konsolidacji rachunków bankowych.

Pokrywane są w tym przypadku niedobory jednej spółki nadwyżkami innej z danej grupy. Zasoby pieniężne przesyłane są na wspólne konto, zarządzane przez tzw. pool leadera (uczestnik wiodący), którym jest stworzona na powstałe potrzeby instytucja finansowa, czyli bank wchodzący w skład grupy kapitałowej. Takie działanie często opisywane jest jako kompensata sald.

Wspólne zarządzanie płynnością finansową ma na celu umożliwienie finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego. Warunki dysponowania pieniędzmi grupy należą do wewnętrznej decyzji przedsiębiorstwa, co może przyciągać zainteresowanie kontroli podatkowych.

Co do zasady, cash pooling nie jest utożsamiany z pożyczką, jest to narzędzie finansowe pozwalające zachować płynność finansową we wszystkich strukturach grupy kapitałowej, które nie podlegają opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych. Są to też usługi zwolnione z podatku VAT w myśl zasady, według której usługi pośrednictwa finansowego są z niego zwolnione – art. 43 ustawy o VAT.