Mark up czyli narzut a marża

Narzut to wyrażona w procentach nadwyżka ceny w stosunku do kosztów wytworzenia produktu, której celem jest pokrycie kosztów wytworzenia produktu lub usługi oraz kosztów stałych i zysku.

Czym wobec tego jest marża? Marża to procentowy stosunek zysku do kosztów zakupu towarów lub produkcji. Podczas gdy narzut to procentowy stosunek ceny sprzedaży do kosztów zakupu towarów lub produkcji.

Warto rozróżnić jeszcze dwa pojęcia takie jak marża brutto, w której zawierają się bezpośrednie koszty związane z produkcją lub sprzedażą produktu. Znajomość tych danych pozwala stosunkowo łatwo zweryfikować opłacalność oferowanego produktu. Marża netto to z kolei dane, które pokazują wydatki okołoproduktowe, do których należą między innymi: koszty marketingowe, magazynowe jeśli występują jak i inne rachunki.