Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła to kolejny niezbyt transparentny przepis funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Niestety zmiany, które wprowadzono w ciągu tych dwóch lat nie wpłynęły korzystnie na poprawę sytuacji osób korzystających z nich na co dzień. Zagadnienie to dotyczy głównie firm wykonujących płatności zagraniczne. Withholding tax (WHT), zwany w Polsce...

Czynny żal

Czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, może pomóc w uniknięciu kary za nieuregulowane zobowiązania lub niezłożenie deklaracji na czas. Naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić osobę z płacenia kary, jeśli ta osoba dobrowolnie przyzna się do niedopełnienia wymaganych obowiązków. Poza formalnym złożeniem czynnego żalu należy także uiścić...

Miejsce rezydencji podatnika

Rezydencja podatkowa to miejsce, w którym podatnik musi spełnić swój obowiązek podatkowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych rezydent podatkowy musi posiadać certyfikat podatkowy. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca zamieszkania podatnika. W Polsce taki certyfikat wydaje Urząd Skarbowy. Obowiązek ten powstaje,...

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe? Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w...

Kim jesteś podatniku?

Z pozoru może się wydawać, że kwestia jest prosta. Podatnik to nikt inny, tylko osoba, która płaci podatki. Podatnikiem może być jednak nie tylko pełnoletnia osoba fizyczna, ale także małoletni, który osiąga dochód. Niektóre dochody dzieci dolicza się do dochodów rodziców, dzieje się tak w przypadku najmu nieruchomości należących do...