Czynny żal

Czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, może pomóc w uniknięciu kary za nieuregulowane zobowiązania lub niezłożenie deklaracji na czas.

Naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić osobę z płacenia kary, jeśli ta osoba dobrowolnie przyzna się do niedopełnienia wymaganych obowiązków. Poza formalnym złożeniem czynnego żalu należy także uiścić dotąd nieuregulowane zobowiązania.

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie w ustawowym terminie podatków oraz składanie w urzędzie skarbowym deklaracji. Zwykle zajmuje się tym biuro księgowe, odpowiedzialne za tego typu zadania. Jeśli jednak sytuacja wymknie się spod kontroli, a obowiązki nie zostaną wykonane w terminie, można skorzystać z prawa do czynnego żalu. Zatajenie przewinienia może doprowadzić do konieczności uregulowania osądzonej grzywny, mandatu lub sprawa może trafić do sądu. Za oszustwa skarbowe przewidziana jest także kara pozbawienia wolności.

Ujawnienie okoliczności jak i samego czynu zabronionego może pomóc nam wyjść z opresji obronną ręką.

By złożyć czynny żal w przypadku popełnienia czynu zabronionego należy ubiec urząd skarbowy przed jego wykryciem. Nie można skorzystać z tej formy w przypadku, gdy podatnik zostanie już przyłapany na popełnieniu przestępstwa skarbowego. Nie można złożyć go również w przypadku, gdy podatnik jest już w trakcie postępowania kontrolnego oraz gdy  działał w grupie zorganizowanej, w której nakłaniał inne osoby do popełniania czynów zabronionych.

Warto nadmienić, że czynny żal zwalnia z dodatkowych opłat takich jak kary osądzone w związku ze zwłoką w uregulowaniu zobowiązań, nie zwalnia jednak z uregulowania tych zobowiązań.

Czynny żal w formie pisemnej można złożyć osobiście we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym, pocztą lub elektronicznie. Urząd skarbowy może nie uznać czynnego żalu, podatnik nie ma prawa w takim przypadku do odwołania się od tej decyzji.

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru, warto jednak korzystając z tego rozwiązania odkreślić incydentalność opisywanego wydarzenia oraz w momencie jego składania poinformować urząd o naprawieniu przewinienia.