Ubezpieczenie samochodu

Samochód to jedna z rzeczy, które powinno się ubezpieczyć, nie tylko po to, by zapewnić sobie spokojny sen, ale także dlatego, że jako właściciele mamy stosunkowo niewielki wpływ na to co może zdarzyć się chociażby na drodze.

UBEZPIECZENIE OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Każdy posiadacz samochodu jest zobowiązany do posiadania tego rodzaju ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. OC funkcjonuje na terenie państw Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwecji. O jego posiadaniu poświadcza Zielona Karta wystawiana przez ubezpieczyciela za drobną opłatą lub w ramach oferowanego pakietu. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty szkody wyrządzone wobec osób trzecich oraz pasażerów, nawet jeśli posiadacz OC jest winny zdarzenia. OC pokrywa szkody powstałe w czasie ruchu pojazdu, wsiadania, wysiadania, załadunku, rozładunku, zatrzymania i postoju.

UBEZPIECZENIE AC

Autocasco to ubezpieczenie, które w odróżnieniu od OC nie jest obowiązkowe. Polisa chroni poszkodowanego przed wypadkami o charakterze losowym. W przeciwieństwie do OC, pokrywa także szkody wyrządzone z winy prowadzącego pojazd. AC charakteryzuje wysokość składki wprost proporcjonalna do zakresu ochrony. Ochronę można rozszerzyć także poza granice RP. AC zalecane jest przede wszystkim posiadaczom samochodów o wysokiej wartości rynkowej, dla których koszty naprawy nawet drobnych rzeczy mogą okazać się relatywnie drogie.

UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie od nieszczęść nieszczęśliwych wypadków w wyniku kolizji i nieszczęśliwych wypadków to kolejne, obok AC ubezpieczenie dobrowolne. To ubezpieczenie obejmuje trwałe uszczerbki na zdrowiu poniesione wskutek wypadków drogowych lub śmierć. Należna kwota odszkodowania wypłacana jest w oparciu o ekspertyzę ubezpieczyciela. Ubezpieczenie NNW wykupuje się na czas trwania OC. Składki NNW są wyższe m.in. dla kierowców zawodowych lub osób, które dopiero co zdobyły prawo jazdy.

UBZPIECZENIE ASSISTANCE

Usługi tego ubezpieczenia dostępne są przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę i zawierają się w pomocy w przypadku wypadku, która to pomoc obejmuje: naprawa auta na miejscu zdarzenia, holowanie, transport kierowcy oraz wynajem pojazdy zastępczego. W przypadku tego ubezpieczenia szczególnie istotne jest sprawdzenie ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), by zdawać sobie sprawę chociażby z zakresu kilometrów objętych pomocą. Ubezpieczenie to może obejmować zarówno teren RP jak i krajów UE. Szczegóły warto sprawdzić w proponowanej przez ubezpieczyciela polisie. Ubezpieczenie to w szczególności zalecane jest osobom często wyjeżdżającym w dłuższe trasy.