Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe? Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w...