Netting

Netting – trwałym elementem obrotu gospodarczego są rozrachunki między kontrahentami.  Tradycyjne operacje, takie jak przelew bankowy bywają czasochłonne i kosztowne. Na całym świecie coraz częściej przedsiębiorcy posługują się bezgotówkowymi formami rozliczeń, do których należą mechanizmy oparte na kompensacie, czyli potrąceniu. Do jednych z tych form rozliczeń bezgotówkowych zaliczamy netting, zwany...

Bankowość islamska – co to jest?

Bankowość islamska jest powszechnie wykorzystywana w Iranie, Pakistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wielu innych krajach. Na dniach, jak donoszą media, rosyjska Duma Państwowa wprowadziła ustawę o bankowości islamskiej na obszarach Dagestanu, Czeczenii, Baszkirii i Tatarstanu. Bankowość islamską wprowadzono w ramach eksperymentu, który ma potrwać dwa lata od 1 września 2023...

Co to jest firmanctwo?

To niecodzienne słowo znalazło się w art. 55 kodeksu karnego skarbowego i opisuje sytuację, w której ktoś uchyla się od obowiązku uiszczania podatku poprzez posługiwanie się cudzymi danymi (nazwą lub nazwiskiem) celem zatajenia własnej działalności gospodarczej lub rzeczywistych jej rozmiarów. Oczywistym wynikiem takiego działania jest umniejszenie opłat podatkowych. By doszło...

KSeF – kary

W przepisach o KSeF, czyli Krajowym Systemie e-Faktur, przewidywane są kary pieniężne za niekorzystanie z systemu.  To dość zaskakujące, bo choć system nie jest jeszcze w pełni obowiązkowy już ustalono kary za niedopełnienia związane z wdrożeniem tej innowacji. Omówione poniżej kary nie dotyczą permanentnego niekorzystania z możliwości KSeF, ale uwzględniają...

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju Unii Europejskiej (na przykład z Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nie każdy wywóz towaru z kraju uznaje się za WDT, nie należy do niej: sprzedaż wysyłkowa, towary przewożone na pokładach statków, samolotów lub pociągów, towary czasowo używane przez podatnika...

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP (International Labour Organization – ILO) istnieje od 1919 r., obecnie jest agencją afiliowaną ONZ. Główna siedziba organizacji mieści się w Genewie w Szwajcarii. Instytucja ta jest wytworem XIX-wiecznej myśli społecznej. Powstała w celu doprowadzenia rządów poszczególnych krajów, przedsiębiorców i związki zawodowe do wspólnego działania na...

Faktury ustrukturyzowane

Mówiąc o Krajowym Systemie e-Faktur, nierzadko pojawia się pojęcie faktur ustrukturyzowanych, któremu warto, przed wejściem w życie projektu, przyjrzeć się raz jeszcze. Tym bardziej, że dotychczas mieliśmy do czynienia z fakturami elektronicznymi w formacie PDF, czytelnymi dla ludzkiego oka. Dotychczasowe automatyzacje najczęściej bazowały na systemach OCR, pozwalających na automatyczne wprowadzenie...

KSeF – warunki dla firm

4 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowa platforma teleinformatyczna będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 roku większe firmy. Średnie i małe firmy zwolnione z VAT do zmian będą mogły przygotowywać się o pół roku dłużej, czyli do 1 stycznia 2025 roku....

Działalność nierejestrowana – nowe limity

Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegającej rejestracji zgodnie z prawem przedsiębiorców. Funkcjonowanie na tej zasadzie obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń.  Głównym ograniczeniem jest limit kwotowy. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca wynosiło 3490 zł, od 1 lipca podniosło się po raz drugi w tym roku do 3600...

mObywatel – nowe funkcjonalności

Trudno z dostępnej nam perspektywy prawidłowo ocenić wpływ rewolucji cyfrowej na funkcjonowanie społeczeństwa. Rozliczne analizy wskazują zarówno pozytywy (łatwość życia), jak i potencjalne zagrożenia płynące z mimowolnie dostarczanych do internetu danych, które nie znikają w próżni, a poddawane są nie tylko dyskusji, ale i skomplikowanym operacjom monetyzowania i kontroli. Sporo...