Wakacje od zobowiązań!

Zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego jest możliwe w ramach tzw. wakacji kredytowych, programu realizowanego przez rząd w ramach wsparcia kredytobiorców. To dzięki nim możliwe jest zawieszenie spłaty rat kredytu udzielonego w polskich złotych. Wartość kredytu nie może przekroczyć 1,2 mln zł, musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku i nie może skończyć się po upływie 6 miesięcy od tej daty. Z wakacji można skorzystać w dwóch uregulowanych przez rząd terminach w wymiarze do dwóch miesięcy. Co istotne, to fakt, że okres kredytowania wydłuża się o miesiące, w których rata kredytu została zawieszona.

Nowością z kolei w polskim świecie księgowości są wakacje od ZUS, czyli wakacje składkowe, wprowadzone od października 2024. Rozwiązanie to dotyczy mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających oprócz siebie 9 osób i osiągających przychody do 2 mln Euro rocznie (rozliczający się na podstawie PIT, ryczałtu czy karty podatkowej), i składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co istotne, w kontekście wprowadzenia tej nowości, to fakt, że by zawnioskować o miesięcznie odroczenie płacenia składek, nie będzie trzeba zawieszać działalności.

Będą one realizowane na podstawie wniosku złożonego do ZUS w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty zwolnieniem. Można wnioskować o zwolnienie w dowolnie wybranym przez siebie miesiącu. Składanie tego rodzaju wniosków przewidziano tylko w formie elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego (PUE ZUS). Raz złożony wniosek nie może zostać wycofany. Wakacje składkowe to pomoc publiczna realizowana w formule de minimis. Przedsiębiorca w takim projekcie procedowanej w tej chwili przez Senat ustawy nie musi obawiać się o ciągłość świadczeń, gdyż zostaną one pokryte przez budżet państwa.