KSeF – nowy termin

KSeF to Krajowy System e-Faktur, którego termin wprowadzenia w czasie ulega ciągłym przesunięciom. Pisaliśmy już o tym niejednokrotnie. Przypominając, jest to ogólnokrajowy system informatyczny, dzięki któremu można przesyłać i otrzymywać faktury wystawione w sposób ustrukturyzowany.  Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest centralizacja rejestracji faktur w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z nowymi doniesieniami, KSeF został przesunięty na 1 lutego 2026 rok. Projekt ustawy został ostatecznie przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych. Rozwiązanie miało wejść w życie już na dniach, gdyż wdrożenie planowano na 1 lipca tego roku. Okazuje się jednak, że ten termin mógłby się skończyć katastrofą, doprowadzając do paraliżu wystawiania i odbierania faktur z pomocą projektowanego systemu, który nie jest jeszcze gotowy, by przyjąć tak dużą ilość danych.