Zasada memoriałowa

Początki funkcjonowania zasady memoriałowej tożsame są z początkami rachunkowości i sięgają XIV i XV wieku. Rachunkowość swe fundamenty postawiła przy próbie kontrolowania udzielanych pożyczek, a w konsekwencji wykorzystywana była do terminowych spłat odsetek. Krokiem milowym okazało się spostrzeżenie, że właściwe określenie momentu powstania kosztów i przychodów wpływa na poprawne ustalenie...