Sprawozdanie finansowe – ostatni dzwonek!

Na sprawozdanie finansowe składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Sprawozdanie finansowe do KRS musi być złożone w formie elektronicznej, co oznacza, że obowiązkowe jest przygotowanie go w określonej strukturze i formacie pliku XML. Dodatkowo powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przygotowane pliki można złożyć przez system...

Mark up czyli narzut a marża

Narzut to wyrażona w procentach nadwyżka ceny w stosunku do kosztów wytworzenia produktu, której celem jest pokrycie kosztów wytworzenia produktu lub usługi oraz kosztów stałych i zysku. Czym wobec tego jest marża? Marża to procentowy stosunek zysku do kosztów zakupu towarów lub produkcji. Podczas gdy narzut to procentowy stosunek ceny...

Controlling. Z czym to się je?

Zarządzaniem procesami i zasobami w firmach chcących nadążyć za zmieniającym się rynkiem najczęściej stoją pracownicy działu controllingu. Wprowadzenie w firmie działu controllingu jest szczególnie wartościowe w firmach rozwijających się, gdyż pozwala to na systematyczne planowanie i monitorowanie przedsięwziętych działań.   Controlling jest procesem złożonym, któremu towarzyszą dość mgliste pojęcia i...

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2025

Planować budżet wypada z wyprzedzeniem, z podobną gorliwością rząd zapowiada kolejną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025. Nie ucichły jeszcze echa po lipcowym podniesieniu płacy minimalnej, a rząd już przedstawił nowe stawki płacy minimalnej, które od 1 stycznia 2025 roku uplasują się w wysokości 4626 zł brutto. Stawka godzinowa...

Wakacje od zobowiązań!

Zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego jest możliwe w ramach tzw. wakacji kredytowych, programu realizowanego przez rząd w ramach wsparcia kredytobiorców. To dzięki nim możliwe jest zawieszenie spłaty rat kredytu udzielonego w polskich złotych. Wartość kredytu nie może przekroczyć 1,2 mln zł, musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku i...

Zasada memoriałowa

Początki funkcjonowania zasady memoriałowej tożsame są z początkami rachunkowości i sięgają XIV i XV wieku. Rachunkowość swe fundamenty postawiła przy próbie kontrolowania udzielanych pożyczek, a w konsekwencji wykorzystywana była do terminowych spłat odsetek. Krokiem milowym okazało się spostrzeżenie, że właściwe określenie momentu powstania kosztów i przychodów wpływa na poprawne ustalenie...

Płaca minimalna

Już wkrótce, bo 1 lipca czeka nas drugie w tym roku podniesienie płacy minimalnej w Polsce. Od stycznia obowiązująca kwota to 4242 zł brutto na umowę o pracę, podczas gdy stawka godzinowa za całość umów cywilnoprawnych to 27,70 zł. Od lipca stawka godzinowa zostanie podniesiona do 28,10 zł, a minimalne...

Ekonomia behawioralna

Choć związki ekonomii z psychologią naukowcy dopatrzyli się już w starożytnej Grecji, tak naprawdę w nowożytności obie dyscypliny połączyła epoka klasyczna, dowodząc, że decyzje podejmowane są na podstawie emocji. Późniejsze próby matematyzowania ekonomii trwały na tyle długo, że dopiero w latach 60. XX wieku powrócono do myślenia o ekonomii w...

KSeF – nowy termin

KSeF to Krajowy System e-Faktur, którego termin wprowadzenia w czasie ulega ciągłym przesunięciom. Pisaliśmy już o tym niejednokrotnie. Przypominając, jest to ogólnokrajowy system informatyczny, dzięki któremu można przesyłać i otrzymywać faktury wystawione w sposób ustrukturyzowany.  Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest centralizacja rejestracji faktur w obrocie gospodarczym. Zgodnie z nowymi doniesieniami,...

Rezydencja podatkowa

Polska rezydencja podatkowa zakład obowiązek rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. O rezydencji podatkowej decydują dwa warunki. Pierwszym z nich jest czas spędzony na terenie Polski. W przypadku gdy przybywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tu centrum interesów osobistych czy gospodarczych to jesteśmy rezydentami...