System przerywanego czasu pracy

System pracy obowiązujący u danego przedsiębiorcy podyktowany jest jego potrzebami i wymaganiami. Na warunki obowiązujące u danego pracodawcy pracownicy godzą się w momencie podpisania umowy o pracę. Przerywany czas pracy jest alternatywą m.in. dla najbardziej rozpowszechnionego 8-godzinnego modelu pracy. Zachowując standardy i prawa pracownicze w tym maksymalny dobowy i tygodniowy...

Regulacja pracy zdalnej

Korporacje w formie aneksu do umowy o pracę oferowały pracownikom pracę zdalną w formie hybrydowej na długo przed nastaniem epidemii Covid-19. Od marca 2020 praca zdalna stała się jednak zjawiskiem zakrojonym na niespotykaną dotąd skalę, niosąc szereg wyzwań tak dla pracowników, jak i pracodawców. Rok praktykowania pracy zdalnej był pewnego...