System przerywanego czasu pracy

System pracy obowiązujący u danego przedsiębiorcy podyktowany jest jego potrzebami i wymaganiami. Na warunki obowiązujące u danego pracodawcy pracownicy godzą się w momencie podpisania umowy o pracę. Przerywany czas pracy jest alternatywą m.in. dla najbardziej rozpowszechnionego 8-godzinnego modelu pracy. Zachowując standardy i prawa pracownicze w tym maksymalny dobowy i tygodniowy...