Wypalenie zawodowe

Na początku tego wpisu uspokoimy czytelników. Artykuł może okazać się przydatny zarówno pracownikom jak i pracodawcom, którzy oferując wyższe pensje, pakiet benefitów, nierzadko zapominają o zapowiadanej przez specjalistów zmianie pokoleniowej. Młodzi ludzie pojawiający się na rynku pracy, wydają się starszym pokoleniom roszczeniowi, deklarując – bez dużego doświadczenia na rynku pracy,...

System przerywanego czasu pracy

System pracy obowiązujący u danego przedsiębiorcy podyktowany jest jego potrzebami i wymaganiami. Na warunki obowiązujące u danego pracodawcy pracownicy godzą się w momencie podpisania umowy o pracę. Przerywany czas pracy jest alternatywą m.in. dla najbardziej rozpowszechnionego 8-godzinnego modelu pracy. Zachowując standardy i prawa pracownicze w tym maksymalny dobowy i tygodniowy...

Co zmienia Polski Ład?

Wraz z początkiem roku, kiedy emocje już nieco opadły, warto podsumować, co de facto zmienił w naszym życiu Polski Ład, który biorąc pod uwagę złą prasę, niewiele ma wspólnego z zapowiadanym w nazwie porządkiem. Styczeń zaczął się bowiem od rozczarowania nauczycieli, policjantów, pracowników naukowych, którym zmniejszono pensje, gdyż ich wynagrodzenie...

Mobbing

Mobbing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego obniżenie oceny przydatności zawodowej, które prowadzi do wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Mobbing może odbywać się na równorzędnych stanowiskach – wśród współpracowników, ale także na poziomie pracownika i przełożonego. Może on być werbalny lub przybierać formy niewerbalne....

Praca w czasie ciąży

Praca w czasie ciąży jest możliwa, jeśli tylko nie ma wobec niej szczególnych przeciwskazań określonych przez lekarza prowadzącego ciążę. Istnieje jednak szereg sytuacji, które przedsiębiorca zatrudniający kobietę w ciąży musi przestrzegać. PRACA W NOCY | Kobieta w ciąży nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Nie może wykonywać pracy...

Faktura pro forma

Spośród różnorodnej dokumentacji księgowej możemy wyróżnić dokumenty, które nie mają wiążącego dla żadnej ze stron charakteru. Obok uregulowanych prawnie faktur i rachunków istniej pro forma, dokument właściwie grzecznościowy, służący przede wszystkim nieformalnej regulacji sytuacji między kontrahentami. Faktura pro forma nie jest uregulowana prawnie, można ją wystawić w dowolnym momencie celem...

Przerwa w pracy

Lato sprzyja myśleniu o przerwie w pracy, szczególnie gdy czasu i miejsca na wypoczynek w ostatnim czasie jest coraz mniej. Zapracowani, nierzadko zapominamy o przysługujących nam prawach. Przerwa w pracy należy się każdemu pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki powyżej 6 godzin dziennie. Warto przypomnieć, że czas pracy, to czas, w którym...

Staż pracy

Od stażu pracy pracownika wiele zależy, warto o niego dbać kompletując niezbędne dokumenty, bo to on określa nasze prawo do emerytury, ilość dni urlopowych czy długość okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji o zmianie pracy. Staż pracy liczy się pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wybory lub...