Staż pracy

Od stażu pracy pracownika wiele zależy, warto o niego dbać kompletując niezbędne dokumenty, bo to on określa nasze prawo do emerytury, ilość dni urlopowych czy długość okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji o zmianie pracy.

Staż pracy liczy się pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wybory lub spółdzielczej umowy o pracę. Ostatni rodzaj zatrudnienia jest powiązany z członkostwem w spółdzielni i regulują go przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o prawie spółdzielczym. W każdym innym przypadku regulacje prawne zawarte są przepisach kodeksu pracy.

Do stażu pracy nie liczą się oskładkowane umowy w ramach zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy bezpłatny urlop.

URLOP | Staż pracy wpływa na uprawnienia pracownicze, do których należy m.in. tak zawsze wyczekiwany urlop. W przypadku pracowników posiadających 10-letni staż należny im urlop to 20 dni, gdy pracujemy już ponad dekadę odpoczywać możemy o 6 dni dłużej. Do wyliczenia urlopu wynikającego ze stażu pracy wlicza się także okres nauki. W tym przypadku bierze się pod uwagę szkoły zawodowe, policealne oraz wyższe studia. W ostatnim przypadku, nie ma znaczenia, czy posiadamy wyższe wykształcenie pierwszego czy drugiego stopnia, staż pracy dla obu obliczony jest na 8 lat.

WYPOWIEDZENIE | Istotne różnice pojawiają się również w przypadku konieczności złożenia wypowiedzenia. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony krócej niż 6 miesięcy ma 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony powyżej 6 miesięcy obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. W przypadku pracownika zatrudnionego w ten sam sposób przez 3 lata obowiązuje okres 3-miesięcznego wypowiedzenia.

Odprawy to osobne zagadnienie, które przysługuje pracownikom objętym grupowymi lub indywidualnymi zwolnieniami z przyczyn ich niedotyczących. Podobnie sprawa wygląda z nagrodami jubileuszowymi, które ustalane są w wewnętrznych regulaminach organizacji.

Co interesujące jako staż pracy traktuje się także szereg innych czynności, do których należy m.in. urlop wychowawczy, czynna i zawodowa służba wojskowa, praca za granicą u zagranicznego pracodawcy, studia doktoranckie. Te ostatnie jednak z ograniczeniem do 4 lat i pod warunkiem uzyskania stopnia doktora.