Dochód a przychód – na czym polega różnica

To z pozoru banalne zagadnienie może nastręczać wiele wątpliwości szczególnie początkującym przedsiębiorcom. Te dwa, kluczowe dla prowadzenia własnego biznesu, pojęcia wpływają na rozliczenia z potencjalnymi kontrahentami, to od nich zleży także wysokość podatku do zapłaty. Pojęcia te są przydatne w każdej sytuacji, w której zdarza nam się zarabiać pieniądze.

Przychód to pieniądze należne za świadczone usługi lub sprzedane towary.  Przychody mogą być także finansowe. Źródłem gromadzenia kapitału są wówczas zyski ze sprzedanych akcji, obligacji czy lokat bankowych. Ustawa o rachunkowości wyodrębnia także przychody operacyjne. To zyski jakie firma może czerpać ze sprzedaży majątku firmy, do którego wliczają się m.in. środki trwałe. Mogą to być samochody, którym skończyła się amortyzacja, sprzęt biurowy, jak również elementy parku maszynkowego.

Na wynik finansowy firmy, który wchodzi do rocznego bilansu, wpływają jednak środki ze sprzedaży towarów właściwych dla prowadzonej przez nas działalności. To ten przychód dla przedsiębiorcy jest podstawą utrzymania płynności finansowej.

Przychody niestety mają to do siebie, że wyglądają ładnie na papierze, nie mają jednak w zwyczaju odzwierciedlać finansowej kondycji firmy.

By dowiedzieć się w jakiej sytuacji w rzeczywistości jesteśmy należy szczególną uwagę skierować w stronę kosztów uzyskania przychodu. I tu znów sytuacja nie jest najprostsza. Gdyby przyjrzeć się bliżej kosztom, to w niektórych sytuacjach działają one na naszą korzyść. Dzieje się tak wówczas, gdy wysokie koszty obniżają nam podatek dochodowy. W koszty uzyskania przychodu możemy, kolokwialnie mówiąc, wrzucić m.in. odsetki od kredytu dla firmy, czynsz na wynajem biura, amortyzację, zatrudnienie pracowników itd.

Dochód w rzeczywisty sposób obrazuję kondycję posiadanej firmy. Powstaje on po odjęciu od przychodu kosztów klasyfikowanych jako koszty uzyskania przychodu. Dochód netto powstaje, gdy od powstałej kwoty odliczymy podatek dochodowy. Dopiero wtedy mamy do czynienia z zyskiem wygenerowanym przez naszą firmę.