Mobbing

Mobbing polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego obniżenie oceny przydatności zawodowej, które prowadzi do wyeliminowania go z zespołu współpracowników. Mobbing może odbywać się na równorzędnych stanowiskach – wśród współpracowników, ale także na poziomie pracownika i przełożonego. Może on być werbalny lub przybierać formy niewerbalne....