Praca w czasie ciąży

Praca w czasie ciąży jest możliwa, jeśli tylko nie ma wobec niej szczególnych przeciwskazań określonych przez lekarza prowadzącego ciążę. Istnieje jednak szereg sytuacji, które przedsiębiorca zatrudniający kobietę w ciąży musi przestrzegać. PRACA W NOCY | Kobieta w ciąży nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Nie może wykonywać pracy...

Urlop wychowawczy

Obok urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego urlop wychowawczy stanowi jeden z rodzajów urlopu, który należy się rodzicom celem bezpośredniego sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy został ustanowiony na mocy Kodeksu pracy (art. 186), gwarantując osobom zatrudnionym na umowę o pracę dodatkowy czas wolny przeznaczony na opiekę. Jest on możliwy do...