Co zmienia Polski Ład?

Wraz z początkiem roku, kiedy emocje już nieco opadły, warto podsumować, co de facto zmienił w naszym życiu Polski Ład, który biorąc pod uwagę złą prasę, niewiele ma wspólnego z zapowiadanym w nazwie porządkiem. Styczeń zaczął się bowiem od rozczarowania nauczycieli, policjantów, pracowników naukowych, którym zmniejszono pensje, gdyż ich wynagrodzenie...

Prawo „niedoczytane” – co to jest?

Prawo „niedoczytane” to prawo, które określane jest jako nieklasyfikowany byt prawa podatkowego. W tym przypadku normę prawną określa się na podstawie pobieżnej lektury lub niekiedy nawet bez jej przeczytania. Tak obowiązująca norma wynika z niemożności przeczytania ze zrozumieniem wszystkich powstających przepisów podatkowych, w szczególności tych tworzonych na terenie kraju i...

Szkoda w prawie cywilnym

Szkoda to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, może mieć zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Szkoda majątkowa jest mierzalna ekonomicznie. Szkoda, która dotyczy sfery niemajątkowej nazywana jest krzywdą. Przykładem krzywdy może być mobbing w pracy, za który poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Nie doznał on bowiem uszczerbku na tle majątkowym (najczęściej),...

Niewypłacalność dłużnika

Płynność finansowa to stan, do którego wszyscy dążymy, chcąc prowadzić w miarę spokojne życie na wzburzonych wodach obecnej sytuacji gospodarczej. Niestety nierzadko napotykamy na pojęcie niewypłacalności. Czym jest niewypłacalność i co oznacza dla wierzycieli? Definicja niewypłacalności znajduje się w polskim Prawie upadłościowym i naprawczym z 2003 roku. W ujęciu finansowo-ekonomicznym...