Work-life balance

Senat zgłosił poprawki do wdrażanej nowelizacji Kodeksu Pracy, która to wdraża unijne dyrektywy „work-life balance”, powstałej z troski o zachowanie równowagi miedzy życiem prywatnym a zawodowym. Do najważniejszych zagadnień tej nowelizacji należą prawo do urlopu z powodu siły wyższej oraz prawo do urlopu opiekuńczego. Senat wprowadził poprawki, których celem jest,...

Przerwa w pracy

Lato sprzyja myśleniu o przerwie w pracy, szczególnie gdy czasu i miejsca na wypoczynek w ostatnim czasie jest coraz mniej. Zapracowani, nierzadko zapominamy o przysługujących nam prawach. Przerwa w pracy należy się każdemu pracownikowi wykonującemu swoje obowiązki powyżej 6 godzin dziennie. Warto przypomnieć, że czas pracy, to czas, w którym...