Work-life balance

Senat zgłosił poprawki do wdrażanej nowelizacji Kodeksu Pracy, która to wdraża unijne dyrektywy „work-life balance”, powstałej z troski o zachowanie równowagi miedzy życiem prywatnym a zawodowym.

Do najważniejszych zagadnień tej nowelizacji należą prawo do urlopu z powodu siły wyższej oraz prawo do urlopu opiekuńczego.

Senat wprowadził poprawki, których celem jest, by zarówno osoby podlegające przepisom kodeksu pracy, jak i przepisom dla służb mundurowych za okres urlopu opiekuńczego, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego otrzymały świadczenie w pełnej 100-proc. wysokości (a nie w wysokości 70%). Proponowane zmiany miałyby przysługiwać na dziecko do 7 a nie jak w wersji sprzed poprawek 6 roku życia.

W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego, który trzeba wykorzystać bezpośrednio po narodzinach dziecka, urlop rodzicielski można podzielić na maksymalnie 5 części. Cały przysługujący okres tego urlopu musi być wykorzystany przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia.

Proponowane przez Senat zmiany sugerują, że prawo ojca do urlopu rodzicielskiego nie będzie uzależnione od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu. W ramach urlopu rodzicielskiego zostanie wprowadzona nieprzenoszalna jego część, w wymiarze do 9 tygodni, dla każdego z rodziców, a także 70-procentowy zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców.

Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu – oznacza to, że obecnie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi średnio 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Takie zwolnienie będzie przysługiwało w przypadku działania tzw. siły wyższej, dotyczącej pilnych spraw rodzinnych. Chodzi tu o sytuacje chorobowe lub wypadek członka rodziny, wymagających obecności pracownika w domu.

Wymiar tego zwolnienia określono na 2 dni lub 16 godzin, podobnie jak w przypadku opieki na dziecko, ale jest jedna istotna różnica. Opieka jest płatna w 100%, natomiast zwolnienie z powodu siły wyższej jedynie w 50%. W tym wypadku należne wynagrodzenie oblicza się tak samo jak pensję za czas urlopu wypoczynkowego, ale uzyskany wynik dzieli się na połowę.