Regulacja pracy zdalnej

Korporacje w formie aneksu do umowy o pracę oferowały pracownikom pracę zdalną w formie hybrydowej na długo przed nastaniem epidemii Covid-19. Od marca 2020 praca zdalna stała się jednak zjawiskiem zakrojonym na niespotykaną dotąd skalę, niosąc szereg wyzwań tak dla pracowników, jak i pracodawców. Rok praktykowania pracy zdalnej był pewnego rodzaju stanem wyjątkowym, który okazał się naszą codziennością.

Świadczenie pracy zdalnej jest możliwe dzięki ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 2 marca 2020. Na podstawie zapisów tej ustawy w okresie trwania pandemii pracodawcy mają prawo kierować pracowników do pracy zdalnej w czasie trwania stanu epidemicznego do 3 miesięcy po jego odwołaniu.

Obecnie trwają ustawowe konsultacje przepisów regulujących pracę zdalną. Nowością, której dotąd większość pracodawców zdaje się, że nie uwzględniała jest refundacja kosztów energii elektrycznej oraz łączy telekomunikacyjnych jakie ponosi pracownik wykonując pracę z domu. Wysokość ekwiwalentu ma zostać ustalona przez pracodawcę w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników, jeśli związki w zakładzie pracy nie występują. Nowe przepisy miałyby obowiązywać po trzech miesiącach od ustania epidemii, co w obliczu przewidywań co do jesiennej VI fali daje partii rządzącej sporo czasu na dopracowanie przewidywanych zmian w Kodeksie pracy. Nowy projekt zmienia pojęcie telepracy na pracę zdalną, precyzując także miejsce wykonywania pracy, którym może być na przykład adres zamieszkania wskazany przez pracownika.

Pracodawcy, którzy nie są zainteresowani wprowadzeniem pracy zdalnej w swoim zakładzie, będą musieli zaakceptować fakt, że w ciągu roku pracownik ma prawo do 12 dni pracy zdalnej „na żądanie”. Praca zdalna ma być też możliwa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci poniżej 3 roku życia. W tym przypadku uwzględniono jednak możliwość odmowy takiego rozwiązania przez pracodawcę. Więcej na temat pracy zdalnej można przeczytać we wcześniejszym wpisie: „Miejsce pracy” – jak je rozumieć?