Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy ureguluje zasady pracy zdalnej. Od czasu pandemii wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie trybu pracy zdalnej, nie narażając pracowników na kontakt z osobami zarażonymi i transmisję wirusa. Minęło kilka lat i wciąż toczą się dyskusje, czy do biur w ogóle warto wracać, szczególnie jeśli z domu pracuje się efektywniej. Wad bowiem najczęściej upatruje się w aspekcie społecznym – brak codziennego kontaktu może wpływać negatywnie na atmosferę w zespole, choć niekoniecznie na efektywność wykonywanej pracy.

Większość pracodawców, czekając na regulacje rządowe, sama zdecydowała się na wprowadzenie wewnętrznych regulacji, które pozwoliłyby monitorować pracę pracowników. Polityka czy regulamin pracy zdalnej doczekał się opracowania zapewne w niejednej firmie, choć możliwe, że w niuansach różni się od wizji rządowej. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby przez minione miesiące duże firmy nie uregulowały zasad: dostępności pracowników w godzinach pracy, zasady postępowania z informacjami poufnymi, czy skutków naruszania wprowadzonej polityki.

Z pewnością największym zainteresowaniem wśród pracowników cieszy się temat ekwiwalentu za pracę zdalną. Niekiedy zdarzało się, że pracodawca uznawał, że brak takiego ekwiwalentu pokrywają koszty, a raczej ich brak, jakie pracownik ponosił z tytułu dojazdu do pracy. Zgodnie z nowymi przepisami temat ten nadal będzie uznaniowy, jednak tylko w kwestii ekwiwalentu lub ryczałtu odgórnie wyliczonego, dla każdego pracownika i wypłacanego mu comiesięcznie wraz z wypłatą. Ryczałt będzie kwotą zależną od ilości dni przepracowanych przez pracownika w domu. Wypłata takiego dodatku stanie się obowiązkiem każdego pracodawcy.

Odrębną kwestią jest miejsce wykonywania pracy zdalnej, które powinno być zgłoszone i zaakceptowane przez pracodawcę. Miejsce to powinno być ergonomiczne i zgodne z wymogami bezpieczeństwa użytkowych instalacji. Zgodnie z nowymi warunkami pracodawca zobowiązany będzie do rewizji takich stanowisk. Najbardziej prawdopodobne w takim przypadku wydaje się wprowadzenie ankiety samooceny stanowiska pracy.

Istotne w zmianach Kodeksu pracy będzie faktyczne przekalkulowanie przez pracodawcę, czy w obliczu stałych kosztów ryczałtu, czy potencjalnych wypadków przy pracy, praca zdalna nadal nie okaże się większą oszczędnością niż powrót do biura. Szczególnie jeśli jego powierzchnia została już zmniejszona i nie pomieści wszystkich zatrudnionych pracowników lub nowozatrudnieni pracownicy mieszkają w miejscu na tyle oddalonym od siedziby firmy, że codzienny dojazd okazałby się niemożliwy.