Minimalne wynagrodzenie 2023

Może budzić pewnego rodzaju zwątpienie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2023, które wprowadza dwukrotną podwyżkę w nadchodzącym roku minimalnego wynagrodzenia, szczególnie jeśli w naszych zakładach pracy płace są wyższe niż minimalna krajowa, ale nie ulegają tak dynamicznym podwyżkom.

Na mocy wspomnianego rozporządzenia na początku 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 3490 złotych po to by od 1 lipca tego samego roku wzrosnąć do 3600 złotych. To różnica 590 złotych w porównaniu z 2022, w którym stawka wynosi 3010 złotych. Wiadomo, że podwyżki płac w ostatnim czasie systematycznie „jedzone” są przez inflację. Czy dwukrotne podwyższenie w ciągu jednego roku stawki płacy minimalnej potwierdza przypuszczenia o niemożliwości wyhamowania przez rząd dalszego wzrostu inflacji? Czy jest to bardziej forma przedwyborczych „danin”?

Zmianie ulegnie także minimalna stawka godzinowa. W styczniu wyniesie 22,80 po to, by w lipcu wzrosnąć do wysokości 23,50 złotych.