Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie

Wiemy już, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim podlega ochronie i nie może zostać zwolniony przez pracodawcę (z nielicznymi wyjątkami). A co jeśli to pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym złoży wypowiedzenie?

Jeśli osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim chce złożyć wypowiedzenie ma do tego takie samo prawo jak gdyby pracowała w tym czasie w biurze. Przez pierwsze 33 dni przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, później wypłacanie świadczeń przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko zależy od tego czy pracownik zatrudniony jest dłużej niż 6 miesięcy i jaki w zawartej umowie ma przewidziany okres wypowiedzenia.

Przebywając na zwolnieniu, warto pamiętać, że obowiązkiem pracownika jest złożenie wypowiedzenia pracodawcy w formie pisemnej w taki sposób, by pracodawca miał możliwość zapoznania się z nim. Jeśli pracownik nie jest zdolny, by osobiście dostarczyć taki dokument może zrobić to z pomocą poczty lub drogą mailową, co w ostatnich latach za sprawą pandemii i pracy z domu jest drogą akceptowaną przez większość firm.

WAŻNE! W odwrotnej sytuacji, czyli wtedy gdy pracownik w czasie trwania wypowiedzenia przedłoży zwolnienie lekarskie, warto pamiętać, że nie wpłynie ono na zmianę terminu rozwiązania umowy.