Kontrola BHP pracy zdalnej

Procedowana zmiana ma na stałe wprowadzić do Kodeksu pracy pracę zdalną. Istotne pytanie dotyczy kontroli BHP stanowiska pracy. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym wpisie najpewniej możliwa będzie ankieta samooceny stanowiska pracy dokonana przez pracownika. Ustawa covidowa na mocy której dopuszczono pracę zdalną nie regulowała kwestii kontroli BHP miejsca pracy pracownika przebywającego w czasie pracy w domu.

Brak takiej regulacji nie jest winą pracodawcy, a braku odpowiednich regulacji ze strony administracji państwowej. Ów brak nie zwalnia jednak pracodawcy od obowiązku zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, którego celem jest ochrona życia i zdrowia pracowników.

Zmiany przewidują możliwość przeprowadzenia takiej kontroli oraz zobowiązują go do wprowadzenia jej w życie. By uniknąć potencjalnych sankcji (uwaga, prawo nie działa wstecz) pracodawca będzie miał obowiązek odbyć taką kontrolę, która de facto może przybrać różną formę: od kontroli zdalnej po wizytę bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy. Nie może jednak ona naruszać prawa pracownika do prywatności i nie powinna odbywać się bez uprzedniego porozumienia z pracownikiem.