CIT estoński

Estoński CIT to ryczałt od dochodu spółek. Ta forma opodatkowania może okazać się funkcjonalna dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Rozwiązanie to sprawia, że spółka nie płaci podatku od dochodów pozostawionych w spółce, czyli moment zapłaty podatku zostaje odroczony do czasu faktycznej dystrybucji zysku. Estoński...

Co to jest podatek CIT?

CIT (Corporate Income TAX) to podatek dochodowy od uzyskanych przychodów, obowiązujący osoby prawne.  O tym, kto jest podatnikiem podatku CIT decyduje ustawa. Ustawa reguluje także kto, mimo prowadzonej działalności zwolniony jest z CIT, a są to m.in. przypadki takie jak: przychody z działalności rolniczej, dochody z gospodarki leśnej, czy chociażby...