Czym jest SLIM VAT?

Polską gospodarkę charakteryzuje silny sektor małych i średnich firm. Audyt przepisów pozwolił na korektę i zmianę przepisów tak, by maksymalnie uprościć rozliczenia VAT. Sama nazwa powstała jak akronim do słów: simple, local and modern, co w założeniu miałoby się sprowadzać do uproszczenia, dostosowania do lokalnej polityki i unowocześnienia widzianego głównie jako wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, w tym e-usług.
Pod nazwą SLIM VAT kryje się pakiet uproszczeń, będący odpowiedzią Ministerstwa Finansów na potrzeby przedsiębiorców. Odnosi się głównie do działań małego i średniego biznesu w czasie pandemii. Wprowadzone przepisy mają jednak zostać z nami na stałe.
Jak podaje Ministerstwo Finansów, wprowadzono zmiany w czterech obszarach:

• PROSTE FAKTUROWANIE – in minus zakłada brak formalnego warunku potwierdzenia faktury korygującej. Po uzgodnieniu z usługobiorcą lub nabywcą towaru warunków transakcji, podatnik może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej.
• PROSTE FAKTUROWANIE – in plus, not korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, zakłada wykorzystywanie wprowadzonego w ustawie o VAT przepisu, dając tym samym pewność podatnikowi co do właściwego sposobu rozliczeń.
• UŁATWIENIA DLA EKSPORTERÓW – czas wywozu towarów uległ wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki, obowiązuje dla stawki 0 proc. od zaliczki w eksporcie towarów.
• SPÓJNE KURSY WALUT dla VAT, PIT, CIT z podatkiem dochodowym; rozwiązanie jest dobrowolne.
• ODLICZENIE VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży (refakturowanie usług)
• Zwiększono także kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 do 20 złotych netto.