Biuro finansowo-księgowe IN-PLUS – dlaczego warto nam zaufać?

W nowy rok zwykle wkraczamy z entuzjazmem i chęcią poprawy kondycji finansowej swojej firmy. Z biurem Finansowo-Księgowym In-Plus dowiesz się jak wyjść na plus w nowym roku!

Obecna sytuacja na rynku daleka jest od poczucia bezpieczeństwa. Zeszłoroczna pandemia zaskoczyła przedsiębiorców wymuszając radykalne zmiany w prowadzeniu biznesu. Już dziś, poprzez analizę finansową firmy, można zaplanować kroki na najbliższe miesiące. Jednym z rozwiązań zaproponowanym przez rząd jest wybór CIT estońskiego, który umożliwi przeznaczenie środków na rozwój własnej działalności i w przypadku spółki z.o.o. zwolnienie z podatku CIT. W tym celu warto zastanowić się czy zmiana działalności gospodarczej na spółkę nie byłaby korzystnym rozwiązaniem. Dla mniejszych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł polecamy ZUS plus, umożliwiający obniżenie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Na sprawne funkcjonowanie firmy, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniających się przepisów, w dużym stopniu wpływa także współpraca z biurem finansowo-księgowym. Misją Biura Finansowo-księgowego In-Plus jest dbałość o nieustanny rozwój przedsiębiorstw naszych Klientów.

Na co dzień dbamy nie tylko o kwestie związane z rozliczeniami wobec organów podatkowych, ale także o kadry i płace. Oferując wsparcie merytoryczne, jesteśmy w ciągłym kontakcie z naszymi Klientami. Idąc z duchem czasu konsultacje mogą odbywać się zarówno drogą elektroniczną, telefoniczną czy (przy przestrzeganiu założeń reżimu sanitarnego) także osobiście.

Oferujemy usługi księgowe i podatkowe w zakresie: księgowości, kadr i płac, rocznych rozliczeń PIT, dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacji do Powiatowego Urzędu Pracy, pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej, zaświadczeniach o niezaleganiu z US i ZUS, sporządzaniu sprawozdań dla GUS, opłat środowiskowych i usług BHP. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „Oferta”. Lista świadczonych usług jest długa, a ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Nasze kompetencje potwierdza Certyfikat Księgowy nr 40571/10 wydany przez Ministra Finansów. Należymy do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, co zapewnia nam nieustanne podnoszenie kompetencji poprzez czynny udział w szkoleniach. By być in plus, musimy nieustannie trzymać rękę na pulsie wciąż zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Spokój naszych Klientów jest bezcenny, dlatego Biuro Finansowo-księgowe In-Plus posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Choć biuro rachunkowe można zmienić w każdej chwili, nowy rok to dobry moment, by rozpocząć z nami współpracę. In-Plus realnie wpływa na tempo rozwoju biznesu naszych Klientów.