Powrót PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe mają swoich zwolenników i zagorzałych przeciwników. Choć trudno rozstrzygnąć komu ufać, warto przyjrzeć się co prawdopodobnie czeka nas w nadchodzącym roku. Osoby zatrudnione, które sceptycznie podchodziły do rządowego projektu i wycofały się z opłacania składek na PPK, będą musiały w 2023 ponownie przemyśleć, czy przystąpić do funduszu,...

14 emerytura

W maju trwają dyskusje nad trwałym wprowadzeniem 14 emerytury do kalendarza wypłat. Wkrótce zapadną decyzje czy jest to w ogóle możliwe. Dotychczas partia rządząca zapewniała, że jest to rozwiązanie mające pomóc najbiedniejszym w obliczu kryzysu pandemicznego i rosnących cen, szczególnie paliwa, wywołanych wojną w Ukrainie. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych od...

IKE – indywidualne konto emerytalne

O IKE zrobiło się głośno za sprawą reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych – czym właściwie jest IKE i co nam ono daje? Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to konto, pozwalające zabezpieczyć się na czas nastały po zakończeniu aktywności zawodowej. Wraz z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracowniczym Programem Emerytalnym tworzą III filar...

Preferencyjny ZUS a własna działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku jeśli przychody z własnej działalności gospodarczej nie przekraczają 50 procent minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku jest to 1400 zł, oraz gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej, można nie tylko nie rejestrować własnej działalności gospodarczej w CEIDG, ale także nie...

Pracownicze Plany Kapitałowe – istotne informacje

Efektem współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych w 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest ona wdrażana etapami, które uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa. I tak w lipcu 2019 r. PPK wdrożyły firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników (stan na 31.12.2018),...