Automatyczny zapis do PPK

Automatyczny zapis do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zobowiązuje pracodawców do wypełnienia w najbliższym czasie kilku obowiązków. Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy wcześniej złożyli deklaracje o rezygnacji z programu. Ponowne rezygnacje pracownicy automatycznie zapisani...

Powrót PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe mają swoich zwolenników i zagorzałych przeciwników. Choć trudno rozstrzygnąć komu ufać, warto przyjrzeć się co prawdopodobnie czeka nas w nadchodzącym roku. Osoby zatrudnione, które sceptycznie podchodziły do rządowego projektu i wycofały się z opłacania składek na PPK, będą musiały w 2023 ponownie przemyśleć, czy przystąpić do funduszu,...

Pracownicze Plany Kapitałowe – istotne informacje

Efektem współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych w 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest ona wdrażana etapami, które uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa. I tak w lipcu 2019 r. PPK wdrożyły firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników (stan na 31.12.2018),...