Automatyczny zapis do PPK

Automatyczny zapis do PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) zobowiązuje pracodawców do wypełnienia w najbliższym czasie kilku obowiązków.

Pamiętać należy przede wszystkim o tym, że do 28 lutego 2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformowania o autozapisie do PPK pracowników, którzy wcześniej złożyli deklaracje o rezygnacji z programu. Ponowne rezygnacje pracownicy automatycznie zapisani będą mogli składać od 1 marca 2023 roku.

Od 1 do 17 kwietnia pracodawcy powinni przekazać instytucji finansowej pierwsze wpłaty do PPK jeśli pracownicy nie zadeklarowali, że z programu chcą zrezygnować. Wpłaty te powinny zostać uiszczone za wynagrodzenie marcowe.