2023 w księgowości

Eksperci wskazują, że 2022 rok jednak przeminął i w 2023 rok nie będzie już obfitował w istotne zmiany podatkowe. Czy wchodzimy w czas stabilizacji, trudno jednoznacznie przesądzić, jednak to co wydaje się najistotniejsze w bieżącym roku, postaraliśmy się zebrać poniżej.

  1. SLIM VAT 3, który wejdzie 1 kwietnia 2023 roku.

– zakłada przeliczenie skorygowanej podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej na złotówki według kursu średniego przyjętego podczas jej pierwotnego rozliczenia;

– faktury zaliczkowe – jeśli podatnik otrzyma zaliczkę w tym samym miesiącu, w którym dojdzie do realizacji transakcji nie będzie on zobligowany do wystawienia faktury zaliczkowej. Zostanie on zobligowany do wystawienia tylko jednej faktury.

  • Rozliczenie PIT

– rozliczenia podatkowe można składać od 15 lutego do 2 maja 2023 r.

  • Wdrożenie KSeF

– wdrożenie KSeF będzie wymagało od podatników wprowadzenia odpowiednich zmian z oprogramowaniu księgowym. O zmianach intensywnie należy już myśleć w drugiej połowie 2023 roku. Wdrożenie KSeF planowane jest na 1 lipca 2024;

– paragon z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do 31 grudnia 2024 r.;

– bilety spełniające funkcję faktury zostaną wyłączone z KSeF;

– dobrowolnie z KSeF można korzystać już od 1 stycznia 2022 r.

  • Rozliczenie składki zdrowotnej

– rozliczeniu podlegać będzie okres od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;

– roczna podstawa składki zdrowotnej jest uwarunkowana formą opodatkowania przedsiębiorcy; 

– formularzem, który podatnik jest zobowiązany wypełnić jest ZUS DRA za kwiecień 2023 r.  – dotyczy to przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej, w formie podatku liniowego, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

– roczna składka zdrowotna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie;

– o zwrot można wystąpić do ZUS do końca maja 2023 r.