Kwoty wolne od podatku w 2023

W styczniu doszło do nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. ustawa deregulacyjna, nowelizująca kilkanaście aktów prawnych). Od 1 lipca 2023 ma nastąpić podniesienie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn.

Ustawa przewiduje zmiany dla trzech grup uwarunkowanych pokrewieństwem. Do grupy I zaliczamy małżonka i zstępnych, do grupy II na przykład małżonków rodzeństwa, a do grupy III innych nabywców.

I tak przewidywane jest, że poniżej wymienione grupy będą mogły przyjąć spadki i darowizny w wysokości:

Grupa I  – nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w okresie 5 lat (liczonych od 1 lipca 2023 r.) kwotę  36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób;

Grupa II –  nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób;

Grupa III – nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób.

Przypomnijmy, że dotychczas i od niepamiętnych czasów kwota wolna od podatku w przypadku spadków i darowizn wynosiła 9 637 zł. Zmiana jest w istocie rewolucyjna, gdyż zwiększa limit darowizny kilkukrotnie.