Formy opodatkowania w Polsce

Karta podatkowa to forma opodatkowania, z której mogą korzystać tylko podatnicy, którzy wcześniej zadeklarowali taką wolę. Od roku ta forma dla nowo powstałych przedsiębiorstw/ działalności gospodarczych jest już niedostępna.

Warto pamiętać, że sposób opodatkowania wybiera się na cały rok obrotowy, w tym okresie przedsiębiorca nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian, nawet jeśli wybrana metoda nie okazała się dla niego korzystna.

Dziś, formę opodatkowania można wybierać wśród trzech poniżej opisanych opcji.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

To forma opodatkowania dostępna dla przedsiębiorców, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, których przychód za poprzedni rok nie przekroczył 2 milionów euro. Decydujący jest w tym przypadku także rodzaj prowadzonej działalności, gdyż nie mogą  korzystać z tej formy rozliczenia na przykład aptekarze, handlarze dewizowi czy handlarze częściami samochodowymi.

Przy tym typie opodatkowania nie jest możliwe odliczenie kosztów prowadzonej działalności. Podstawą opodatkowania jest przychód bez pomniejszania o koszty uzyskania.

Obowiązki:

W ciągu roku podatkowego comiesięczne obliczanie podatku i wpłacanie do na rachunek urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca.

ZASADY OGÓLNE

Korzystając z zasad ogólnych bazuje się na progach podatkowych. Jeśli mieszczą się one poniżej 120 000 zł, opodatkowanie wynosi 12 proc. , jeśli wyższe podatnik plasuje się w wysokości 32 proc. Warto zaznaczyć, że w obecnym roku kwota wolna od podatku to 30 000 zł, które można doliczyć do łącznej kwoty dochodów.

PODATEK LINIOWY

Podatek liniowy z kolei pozwala posługiwać się stalą stawką w wysokości 19 proc. niezależnie od osiąganych dochodów. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, nieświadczące usług na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Podatnicy zobowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zaliczki można wpłacać do urzędu skarbowego miesięcznie lub kwartalnie.