ULGA NA DZIECKO

Ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko to jedno z bardziej popularnych odliczeń podatkowych w Polsce. Z ulgi mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy dzieci małoletnich przed ukończeniem 25. roku życia. Dziecko jednak musi się w tym czasie uczyć. W 2023 roku dziecko pełnoletnie może uzyskać dochód nieprzekraczający 19 061,28 zł, by taka ulga mogła zostać odliczona.

Rozliczeń mogą dokonywać tylko rodzice niepozbawienie przez sąd władzy rodzicielskiej.

Co istotne, to regulacje dotyczące rodziców posiadających jedno dziecko, dla rodzin wielodzietnych nie przewidziano żadnych limitów. Rodzice wychowujący jedno dziecko chcąc skorzystać z ulgi na dziecko, nie mogą w 2023 roku przekroczyć dochodu:

112 000 zł – podatnik w związku małżeńskim;

112 000 zł – rodzic samotnie wychowujący dziecko;

56 000 zł – podatnicy niepozostający w związku małżeńskim.