Preferencyjny ZUS a własna działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku jeśli przychody z własnej działalności gospodarczej nie przekraczają 50 procent minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku jest to 1400 zł, oraz gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej, można nie tylko nie rejestrować własnej działalności gospodarczej w CEIDG, ale także nie jest wymagane opłacanie składek ZUS. W konsekwencji jednak taka osoba fizyczna nie jest objęta ubezpieczeniami zarówno zdrowotnymi jak i społecznymi.

W przypadku, gdy dochody z prowadzonej działalności są wyższe, warto skorzystać z Ulgi na start. Jest to propozycja przeznaczona dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z własnym biznesem lub wznawiają działalność po pięcioletniej przerwie. Propozycja ta dostępna jest dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych. Nie można jednak podejmować współpracy z byłym pracodawcą, u którego pracowało się wcześniej na etat. Innym obostrzeniem jest ubezpieczenie w KRUS. Osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS nie mogą skorzystać z Ulgi na start.

Rejestrując firmę w CEIDG każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia się do ZUS, opłacając tym samym składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Ulga na start zwalnia z płacenia składki na ubezpieczenie społeczne (emerytura, renta, wypadki), nie zwalnia jednak z opłacania składki zdrowotnej. W tym okresie można także objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny.

Zwolnienie z płacenia składek ma jednak także swoje minusy. Okres ten nie liczy się do emerytury, dodatkowych świadczeń może zabraknąć także w przypadku choroby lub wypadku.

Ulga na start obowiązuje przez 6 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ciągu 7 dni od zarejestrowania firmy w CEIDG należy zgłosić się do ZUS, by zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Składka zdrowotna jest niepodzielna, oznacza to, że obowiązuje stała kwota bez względu na ilość przypadających w miesiącu dni.