Mały ZUS Plus

Mały ZUS to ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych firm, a także dla początkujących przedsiębiorców. Obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy regulować w pełnej wysokości od początku prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszych latach działalności, osiągając dochód nieprzekraczający 120 tys. zł można zaoszczędzić...

14 emerytura

W maju trwają dyskusje nad trwałym wprowadzeniem 14 emerytury do kalendarza wypłat. Wkrótce zapadną decyzje czy jest to w ogóle możliwe. Dotychczas partia rządząca zapewniała, że jest to rozwiązanie mające pomóc najbiedniejszym w obliczu kryzysu pandemicznego i rosnących cen, szczególnie paliwa, wywołanych wojną w Ukrainie. Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych od...

Preferencyjny ZUS a własna działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku jeśli przychody z własnej działalności gospodarczej nie przekraczają 50 procent minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku jest to 1400 zł, oraz gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej, można nie tylko nie rejestrować własnej działalności gospodarczej w CEIDG, ale także nie...

Własna działalność gospodarcza – wymogi

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), mimo niesprzyjających warunków na rynku pracy, niejednokrotnie okazuje się ostatnią deską ratunku, szczególnie w przypadku wykwalifikowanych pracowników firm dotkniętych w ostatnim czasie skutkami pandemii. Warto podkreślić, że prowadzenie własnej działalności w normalnych warunkach było przede wszystkim szansą na zwiększenie zarobków i poczucia niezależności. Dziś, szczególnie istotne...