Mały ZUS Plus

Mały ZUS to ulga w składkach na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych firm, a także dla początkujących przedsiębiorców. Obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy regulować w pełnej wysokości od początku prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszych latach działalności, osiągając dochód nieprzekraczający 120 tys. zł można zaoszczędzić na składkach na ubezpieczenie społeczne do kilkuset złotych miesięcznie.

Pod uwagę nie jest brana tylko wysokość dochodu, ale także fakt, czy w minionym roku działalność gospodarcza trwała co najmniej 60 dni kalendarzowych. W okresie początkowej działalności gospodarczej, program ten nie funkcjonuje, obowiązują wtedy obniżone składki ZUS. Ustawa nazwana Mały ZUS Plus, którą podpisał Prezydent, obowiązuje od 1 sierpnia tego roku i zakłada przedłużenie możliwości korzystania z tego przywileju do 48 miesięcy łącznie, a nie jak wcześniej 36 miesięcy. Co istotne, jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w bieżącym roku, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca 2023 roku z prośbą o przedłużenie programu o brakujące dodatkowe 12 miesięcy. Zgłoszenia do Małego ZUS Plus można dokonać online na https://www.biznes.gov.pl/pl

Ci istotne, w przerwie między ustaniem programu a jego przedłużeniem przedsiębiorca zobowiązany jest płacić składki w normalnej wysokości. Nie wiadomo jak wielu przedsiębiorców dosięgnie ta sytuacja.

Mały ZUS Plus skierowany jest do sektora małych przedsiębiorców stanowiących istotny element polskiej gospodarki.