„Moja Woda” czyli „oczko plus”

Właściciele domów, a więc osoby fizyczne, mogą skorzystać po raz trzeci z rządowego programu „Moja Woda”, którego celem jest zatrzymywanie wody deszczowej. Program powstał wskutek zmian klimatu i zagrożeń naturalnych doprowadzających do osuszania terenów. Minimalizację suszy w Polsce ma zapewnić zwiększenie poziomu retencji na terenie prywatnych nieruchomości, na których znajduje się budynek mieszkalny.

Od 3 sierpnia 2023 dofinansowaniu podlegają: zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa i uruchomienie instalacji w przypadku 5 poniższych opcji:

– zbieranie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych (dachy, chodniki, podjazdy);

– magazynowanie wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemności minimum 2m3;

– retencjonowanie wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające);

– retencjonowanie wód opadowych, w tym roztopowych na dachach tzw. zielone dachy (warstwa drenażowa);

– do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (pompy, filtry, zraszacze, sterowniki – instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego w ramach inwestycji zbiornika).

Wydatki, które kwalifikują się do refundacji obejmują zakup oraz instalację komponentów i adaptację istniejących już instalacji, pozwalających zatrzymać wodę opadową lub roztopowa na terenie nieruchomości. W tym roku kwota dotacji wzrosła i obejmuje 6 tys.  zł, ale nie może to być więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji (np. dla inwestycji o wartości 2000 zł, kwota uzyskanej dotacji to 1600 zł).

Wniosek o dofinansowanie można złożyć na stronie uprzednio zakładając na niej konto:

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl