mObywatel – nowe funkcjonalności

Trudno z dostępnej nam perspektywy prawidłowo ocenić wpływ rewolucji cyfrowej na funkcjonowanie społeczeństwa. Rozliczne analizy wskazują zarówno pozytywy (łatwość życia), jak i potencjalne zagrożenia płynące z mimowolnie dostarczanych do internetu danych, które nie znikają w próżni, a poddawane są nie tylko dyskusji, ale i skomplikowanym operacjom monetyzowania i kontroli. Sporo dziś pisze się o kapitalizmie nadzoru i związanym z tym spadkiem poziomu zaufania społecznego.

Cyfryzacja usług publicznych, czyli bezpłatna rządowa aplikacja mObywatel, to kolejny krok i duże przedsięwzięcie, by utworzyć aplikację pozwalającą obywatelom posiadanie wszystkich dokumentów w wersji elektronicznej dostępnych w smartfonie. Dowód osobisty w smartfonie jest powszechnie respektowany w polskich urzędach, bankach i w miejscach, gdzie okazanie dowodu może okazać się niezbędne. Nie jest natomiast respektowany na ternie państw UE (strefa Schengen), gdzie preferowany jest plastikowy dokument potwierdzający naszą tożsamość.

Przeciwnikami tego rozwiązania są nie tylko społecznicy, dziennikarze czy swoistego rodzaju alarmiści społeczni, ale swoje wątpliwości wyraził także Urząd ochrony Danych Osobowych, który wskazał, że funkcjonowanie bazy zrzeszającej wszystkie dane o obywatelach nie zostało poprzedzone regulacjami prawnymi poszczególnych rejestrów publicznych. Choć rząd zapewnił, że przeanalizował ryzyko, to nadal nie wiadomo w jaki sposób.

 Z aplikacji korzysta obecnie około 10 mln Polaków. Obecnie aplikacja pozwala na posiadanie w nim dowodu tożsamości, ma tam trafić także dowód rejestracyjny samochodu, uczniowie mogą posiadać w nim legitymację a studenci legitymację studencką. Od 7 sierpnia w aplikacji będzie także dostępne tymczasowe prawo jazdy, czyli takie, które pozwala po zdanym egzaminie, a w okresie oczekiwania na plastikową wersję dokumentu, korzystać z samochodu. Funkcjonalność będzie jednak w pełni dostępna 21 sierpnia. W czasie tych dwóch tygodni weryfikowana będzie prawidłowość działania nowego systemu.

Docelowo aplikacja ma zostać zintegrowana z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Rejestrem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rejestrem Komorników i Notariuszy.