Działalność nierejestrowana – nowe limity

Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegającej rejestracji zgodnie z prawem przedsiębiorców. Funkcjonowanie na tej zasadzie obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń.  Głównym ograniczeniem jest limit kwotowy.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca wynosiło 3490 zł, od 1 lipca podniosło się po raz drugi w tym roku do 3600 zł, co oznacza, że miesięczne przychody na działalności nierejestrowanej w 2023 nie mogą przekroczyć 1745 z w pierwszym półroczu i 2700 zł w drugim półroczu (75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Działalność taką mogą prowadzić osoby fizyczne, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Działalność ta nie musi zostać zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG), ale ma prawo do takiego wpisu. Podobnie jest z urzędem skarbowym, do którego ma prawo, ale nie obowiązek się zgłosić. W konsekwencji posiadacz działalności nierejestrowanej nie płaci VAT-u. Do obowiązku takiej osoby należy jednak ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej na zasadach ogólnych. Zobowiązana jest także do prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży i rozliczenia przychodów z działalności w zeznaniu rocznym PIT-36 (według skali podatkowej).