IKE – indywidualne konto emerytalne

O IKE zrobiło się głośno za sprawą reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych – czym właściwie jest IKE i co nam ono daje?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to konto, pozwalające zabezpieczyć się na czas nastały po zakończeniu aktywności zawodowej. Wraz z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracowniczym Programem Emerytalnym tworzą III filar systemu emerytalnego. Zgromadzony kapitał jest prywatny i podlega dziedziczeniu. Warto się nim zainteresować ze względu na fakt, że emerytura z ZUS może okazać się niewystarczająca.

IKE oferują: powszechne towarzystwa emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie oraz banki, a także towarzystwa ubezpieczeń na życie.

IKE można posiadać tylko w jednej instytucji finansowej. Raz wypłacone pieniądze przed 60. rokiem użycia uniemożliwiają ponowne skorzystanie z oferty.

Co interesujące to fakt, że na konto można wpłacać pieniądze dobrowolnie, pierwsza wpłata określona jest przez instytucję oferującą IKE, kolejne zależą od naszych możliwości w danym miesiącu, kwartale czy roku. Istnieje jednak ustawowy limit dokonywanych wpłat – w 2021 roku wynosi on 15 777 zł, co stanowi trzykrotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na miesiąc.  Korzystając z oferty banku wpłacane na konto pieniądze są tam po prostu odkładane. Mówiąc wprost, korzystając z innych instytucji finansowych niż bank, dokonujemy inwestycji. Wpłacane tam pieniądze są reinwestowane. Celem funduszy inwestycyjnych jest więc nie tylko oszczędzanie, ale także pomnażanie zgromadzonego kapitału.

Posiadacze IKE mogą wypłacać zgromadzony kapitał po 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych. Na IKE wpłacać jednak pieniądze trzeba przez co najmniej 5 lat. Środki wypłacone z IKE nie podlegają potrąceniom od podatku (chyba, że prawo w przyszłości zadecyduje inaczej). Wypłacając zgromadzony kapitał przed 60. rokiem życia nie mamy się co łudzić, że podatek nas ominie. Co więcej także fundusze inwestycyjne wprowadzają dodatkowe opłaty de facto kary za wycofanie pieniędzy przed upływem 12 miesięcy od założenia konta.

Dyskusja na temat IKE jest o tyle istotna, o ile w okresie wakacyjnym około 15 mln Polaków stanie przed wyborem przekazania pieniędzy zgromadzonych na kontach OFE do IKE lub ZUS. Niestety obie opcje obarczone są sporym ryzykiem, także z powodu panującej sytuacji gospodarczej. Ustawa o przekształceniu OFE wchodzi w życie 1 czerwca 2021. 2 sierpnia 2021 to ostatni dzień na podjęcie decyzji.