Zmiany w fakturowaniu

Slim VAT 2 to projekt, który zakłada zmiany w fakturowaniu. Został wprowadzony we wrześniu 2021 roku i zakłada m.in. wprowadzenie regulacji w obszarze transakcji łańcuchowych, uproszczenia podatku VAT oraz wprowadza ulgę za złe długi.

Nowelizacja procesu fakturowania z kolei uwzględnia przede wszystkim wdrożenie e-faktur do polskiego systemu. Zniesiony zostanie obowiązek umieszczenia na fakturze słowa „duplikat” jeśli pierwotny dokument uległ zniszczeniu lub zagubieniu. Podobny los spotkał opis „faktury korygującej” lub „korekty”, a także konieczności uzasadnienia w formie pisemnej na dokumencie przyczyn naniesionych poprawek. Dopuszczone zostaną także korekty zbiorcze uwzględniające poszczególne pozycje z faktur.

Projekt docelowo ma za zadanie do 2023 roku wprowadzenie e-faktur na terenie RP. W tej chwili trwa okres przejściowy, w których faktury sprzedażowe mogą jeszcze funkcjonować zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Sytuacja ma ulec zmianie i do 2023 roku obrót faktur papierowych nie będzie już możliwy a e-faktury staną się obligatoryjne.

Podatnicy operujący wyłącznie e-fakturami w systemie KSeF otrzymają zwrot VAT-u w ciągu 40 a nie jak dotąd 60 dni. Każda z faktur będzie dostępna w bazie Ministerstwa Finansów, co spowoduje, że wystawienie duplikatu nie będzie już konieczne. Z założenia bowiem, każda z dotąd wystawionych faktur będzie przechowywana w bazie przez okres 10 lat.

E-faktury mają mieć także usystematyzowany format, w którym stawka podatku zawsze będzie w tym samym miejscu. Potencjalnie jest to duży krok w stronę automatyzacji procesu księgowania, gdzie odpowiednio przygotowane procesy pozwolą na automatyczne księgowanie faktur. Co będzie miało szczególne znaczenie dla dużych spółek, które automatyzacje wdrażają już od dłuższego czasu.

Warto dodać, że przewidywany termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) uległ przesunięciu z 1 października 2021 na 1 stycznia 2022. Przez pierwszy rok udział w projekcie będzie fakultatywny. By otrzymać fakturę w tym systemie, nabywca musi wyrazić na to zgodę. By skorygować fakturę wystawioną w systemie KSeF konieczne będzie wystawienie jej także w tym systemie.