Kwota wolna od podatku – darowizna

W kołowrotku zmian podatkowych 2022 roku przyjmuje się, że osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny mogą uznawać, że obowiązują ich zasady z roku 2021. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość spadku lub darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. W obliczu braku oficjalnego komunikatu o zaistniałych zmianach...

Moment powstania przychodu a obowiązek podatkowy – co warto wiedzieć?

Należność pochodząca ze sprzedaży pomniejszona o podatek od towarów i usług to przychód z prowadzonej przez nas działalności. Moment uzyskania przychodu określa art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ogólnym rozumieniu za przychód uznajemy wszystkie kwoty należne pomniejszone o na przykład towary zwrócone i wspomniany...