Moment powstania przychodu a obowiązek podatkowy – co warto wiedzieć?

Należność pochodząca ze sprzedaży pomniejszona o podatek od towarów i usług to przychód z prowadzonej przez nas działalności. Moment uzyskania przychodu określa art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ogólnym rozumieniu za przychód uznajemy wszystkie kwoty należne pomniejszone o na przykład towary zwrócone i wspomniany...

Dochód a przychód – na czym polega różnica

To z pozoru banalne zagadnienie może nastręczać wiele wątpliwości szczególnie początkującym przedsiębiorcom. Te dwa, kluczowe dla prowadzenia własnego biznesu, pojęcia wpływają na rozliczenia z potencjalnymi kontrahentami, to od nich zleży także wysokość podatku do zapłaty. Pojęcia te są przydatne w każdej sytuacji, w której zdarza nam się zarabiać pieniądze. Przychód...