Kwota wolna od podatku – darowizna

W kołowrotku zmian podatkowych 2022 roku przyjmuje się, że osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny mogą uznawać, że obowiązują ich zasady z roku 2021. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość spadku lub darowizny przekracza kwotę wolną od podatku.

W obliczu braku oficjalnego komunikatu o zaistniałych zmianach uznaje się, że wartości te pozostają niezmienione w stosunku do roku 2021.

  • 9 637 zł to nadal kwota darowizny, która nie ulega opodatkowaniu, gdy osoba zaliczona jest do I grupy podatkowej. Do tej grupy zaliczamy małżonka obecnego lub w separacji, syna, córkę, wnuki, prawnuki oraz rodzeństwo, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, zięcia, synową.
  • 7 276 zł dla osób z II grupy podatkowej, do której zaliczamy m.in. siostrzeńca, bratanka, ciotkę, wuja.
  • 4 902 zł dla osób spoza dwóch pierwszych grup, czyli najczęściej są to osoby w żaden sposób niespokrewnione z obdarowującym.

W przypadku otrzymania darowizny mieszczącej się w wyżej wymienionych limitach nie obowiązuje konieczność zgłaszania nabycia takiego majątku do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Podatek nalicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli wszystko to co stanowi wartość ponad kwotę wolną od podatku. Podatek należy uregulować w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającego wysokość podatku.